Skip Navigation Links

Onthulling Kunstparticipatieproject bij UMC Utrecht

September 2021

Op vrijdag 24 september 2021 onthulde beeldend kunstenaar Sarah McLacken het kunstwerk ‘Looking into Connections’ dat zij maakte voor het UMC Utrecht, in het kader van het kunstparticipatieproject van het K.F. Hein Fonds. Het sculpturale werk is ontstaan door gesprekken die McLacken voerde met medisch professionals en studenten en reflecteert op lopend onderzoek naar de complexe relaties tussen arts en patiënt.

Looking into Connections

Geïnspireerd door gesprekken met medewerkers en studenten in het A.A Hijmans van den Berghgebouw en de interessante architectuur van het gebouw, maakte McLacken een site-specific sculptuur van stof en metaaldraad. Kenmerkend voor deze materialen zijn de tegengestelde eigenschappen kwetsbaarheid en kracht, die ook bepalend zijn in de omgang tussen medisch professionals en patiënten.

"Vanuit een interesse voor menselijke interacties wilde ik me verdiepen in de relaties tussen mensen in een medische omgeving. Het lopend onderzoek naar de relaties binnen de gezondheidszorg inspireerde me om vanuit mijn artistieke perspectief te kijken en te proberen de problematiek en vragen te begrijpen. Ik nodig iedereen uit om hierover na te denken en de discussies binnen en buiten de medische gemeenschap te blijven voeren." 

Het kunstwerk op de voorgrond en Sarah McLacken poseert op de achtergrond.

UMC Utrecht

Het UMC Utrecht wil bijdragen aan een gezond leven en een gezonde maatschappij, ook voor de generaties na ons, door toekomstbestendige zorg, onderwijs en onderzoek aan te bieden, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht. Het UMC Utrecht wil studenten en professionals (in opleiding) uit laten blinken in een combinatie van kennis, inzicht en vaardigheden, waarbij zij getraind worden om verantwoordelijkheid te nemen, het patiëntenperspectief centraal te stellen én kritisch en creatief te denken. Het  onderwijs in het UMC Utrecht vindt plaats in het A.A. Hijmans van den Berghgebouw.

Het kunstwerk van bovenaf gezien

Detail van het kunstwerk: metaaldraad en stofFotografie: Arthur Martin

K.F. Hein Kunstparticipatieproject

De kunstcommissie van het  K.F. Hein Fonds selecteert ieder jaar een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor het kunstparticipatieproject. Met deze opdracht wordt een pas afgestudeerde kunstenaar gekoppeld aan een Utrechtse instelling om met een participerende synergie een kunstwerk te realiseren. Doelstellingen: een beginnend kunstenaar de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen met toegepaste kunst- en participatieprojecten en het actief betrekken van de bewoners/bezoekers bij het tot stand komen van het nieuwe werk op de locatie.