Skip Navigation Links

Onthulling Kunstparticipatieproject Sanne Bet

Juli 2022

Op woensdag 6 juli onthulde illustrator en maker Sanne Bet het kunstwerk ‘Zeg Het Maar’ dat zij maakte voor Taal Doet Meer, in het kader van ons kunstparticipatieproject. Het werk is ontstaan door gesprekken die Bet voerde met vrijwilligers en deelnemers van Taal Doet Meer. ‘Zeg Het Maar’ bestaat uit een publicatie die tijdens Taalcafés gebruikt kan worden om op een toegankelijke manier te praten over kunst. De publicatie verwijst door middel van QR-codes naar online geluidsfragmenten, animaties en video’s van Bet.

Bekijk de publicatie via deze link: https://sannebet.nl/kunstparticipatieproject

Zeg Het Maar

Geïnspireerd door haar bezoeken aan taalcafés in de bibliotheek in Leidsche Rijn en Kanaleneiland maakte Bet werken die verwijzen naar verschillende vormen van communicatie: verbaal (geluidsfragementen), lezend en schrijvend (animaties) en non-verbale communicatie (performance). Ze verbeeldt hoe het kan zijn om een taal te leren die je niet kent: letterkluwens worden langzaam herkenbaar, personages bewegen naar elkaar toe om de ander te leren begrijpen en contact te maken. Bet doet dit met haar kenmerkende absurdistische humor.

“Ik wil laten zien dat verbinding en elkaar ontmoeten ervoor kan zorgen dat we elkaar steeds beter gaan begrijpen. Je hoeft daarvoor niet al hele zinnen Nederlands te spreken.”

Sanne en een deelnemer van het taalcafé zitten aan tafel. Ze lachen terwijl ze naar de publicatie van Sanne kijken. Sanne is links in beeld te zien. Ze heeft bruin krullend haar en een pony.
Sanne (links) met een deelneemster van het taalcafé in Kanaleneiland

Twee vrouwen zitten aan tafel. Een vrouw laat het beeldscherm van haar telefoon aan de ander zien. Ze lachen. Op tafel ligt de publicatie van Sanne.

Een smartphone wordt vastgehouden boven de publicatie van Sanne. Op het scherm is een tekening van drie personen aan een tafel te zien.
Fotografie: Aafke Holwerda

K.F. Hein Kunstparticipatieproject

De kunstcommissie van het  K.F. Hein Fonds selecteert ieder jaar een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor het kunstparticipatieproject. Met deze opdracht wordt een pas afgestudeerde kunstenaar gekoppeld aan een Utrechtse instelling om met een participerende synergie een kunstwerk te realiseren. Doelstellingen: een beginnend kunstenaar de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen met toegepaste kunst- en participatieprojecten en het actief betrekken van de bewoners/bezoekers/deelnemers bij het tot stand komen van het nieuwe werk op de locatie.

Taal Doet Meer

Taal Doet Meer zorgt er al 35 jaar met zo’n 1000 vrijwilligers per jaar voor dat nieuwe, anderstalige Utrechters – jong en oud – kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in hun werk. Taal is immers nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, voor te lezen, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Taal Doet Meer stimuleert anderstalige Utrechters om te leren en maakt ontmoetingen tussen Utrechters mogelijk. Kijk op hun website voor meer informatie.

Taalcafé

In de Taalcafés van Taal Doet Meer gaan vrijwilligers en taalleerders elke week in kleine groepjes in gesprek. Het gaat hierbij om ontmoeten en het spreken in de Nederlandse taal. Familie, sport, gekke spreekwoorden of een bijzondere hobby; alle onderwerpen komen voorbij. Sommige vrijwilligers en deelnemers doen iedere week mee, anderen wanneer het hen uitkomt. Er is altijd een vrijwillige coördinator aanwezig die rondloopt, vragen beantwoordt en aanschuift bij verschillende tafels. Iedereen kan binnenlopen, je hoeft je niet vooraf aan te melden. Er zijn momenteel zeven Taalcafés, verspreid door heel Utrecht.