Skip Navigation Links

Jonathan Straatman: "Tijd is een sociale overeenkomst en niet een fysieke werkelijkheid"

Januari 2018

Jonathan Straatman (1991), studeerde in 2017 af aan de HKU als beeldend kunstenaar. Het K.F. Hein Fonds selecteerde hem voor het K.F. Hein Kunstparticipatieproject. Voor dit project wordt jaarlijks een recent afgestudeerde gekoppeld aan een sociaal maatschappelijke instelling binnen de provincie Utrecht met als doel met een participerende synergie een kunstwerk te realiseren op locatie. Jonathan was zich binnen zijn studie gaan richten op het bouwen van grote architectonische sculpturen die, naarmate zijn studie vorderde, een steeds grotere nadruk kregen op de binnenwereld. Architectuur heeft altijd een grote rol behouden binnen zijn werk.

Op 30 augustus 2017 onthulde Jonathan Straatman, samen met bewoners van AZC Utrecht, het kunstwerk ‘In Between’ dat hij samen met hen maakte voor het kunstparticipatieproject van het K.F. Hein Fonds. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, met grote opkomst, was het kunstwerk in de entree van het kantoor van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, locatie AZC Utrecht, voor het eerst te zien.

In Between

Het werk In Between toont een architectonische installatie waarbij de strak gestuukte buitenzijde in contrast staat met de woelige binnenkant. Kijk je door de kijkgaten dan ontdek je de verschillende werelden die Jonathan samen met vluchtelingen creëerde. Jonathan bracht deze werelden samen in de installatie en omschrijft ze als ‘tussenwerelden’. De ruimtes tonen de herinneringen van de mensen die hij heeft ontmoet en hoe zij het leven in het AZC ervaren; een ruimte tussen een oud en een nieuw thuis, waar de tijd tijdelijk lijkt stil te staan. Het werk is op 23 september, tijdens Open AZC dag, te bezichtigen.

Ruimte, herinneringen en tijd zijn veel voorkomende thema’s in Jonathans werk. Ze tonen hem een verhouding tot zijn dagelijkse realiteit en een verlangen met een diepere werkelijkheid. Voor Jonathan zit gevoeligheid, sfeer en verhouding tot realiteit ook in materialiteit. Zijn kunst toont een zoektocht naar het verlangen naar een plek van stilte en reflectie. Herinneringen zijn naar zijn beleving onafscheidelijk verbonden met de architectuur waar onze dagelijkse levens zich in ontvouwen. Jonathan schreef eerder dit jaar ook een blog over het proces en zijn gedachtegang bij het maken van het werk In Between. 

Jonathan schreef in maart 2017 een blog over zijn werkproces, hier lees je het blog terug.

portret Jonathan Straatman
Foto: Arthur Martin

 

Jonathan Straatman aan het werk tijdens het Participatieproject

detail van kunstwerk In Between van Jonathan Straatman

Jonathan Straatman tijdens de installatie van kunstwerk In Between

Fotografie: Arthur Martin.