Skip Navigation Links

De genomineerden voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs 23/24 zijn bekend!

December 2023

Het K.F. Hein Fonds heeft de Stimuleringsprijs in het leven geroepen en reikt deze in 2024 voor de twaalfde keer uit. De prijs wordt door de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden uitgereikt. Met de prijs stimuleren we sociaal-maatschappelijke ideeën, waarmee een ontwikkeling in beweging gezet kan worden. De ideeën worden vertaald naar projecten en zijn binnen 10 maanden realiseerbaar in 2024. Begin 2025 worden de resultaten gepresenteerd. Voor de Stimuleringsprijs riep het K.F. Hein Fonds in september organisaties op om creatieve en innovatieve ideeën in te zenden.

De jurybeoordeling

Alle inzendingen zijn beoordeeld door vijf juryleden vanuit het sociaal domein. Factoren als relevantie, maatschappelijke impact en actualiteit zijn door hen meegewogen. Er zijn vier initiatieven genomineerd.

Wij feliciteren Big Brothers Big Sisters, Common Frames, Jo Visser Fonds en Limoenz!

De genomineerden gaan hun idee verder uitwerken tot een plan met een begroting en dekkingsplan. Voor de uitwerking van het plan biedt het K.F. Hein Fonds professionele begeleiding aan door Blooming Projects. De begeleiding bestaat uit een gezamenlijke inspirerende workshop op 10 januari 2024, aan de hand van een format voor projectplan. Tijdens de workshop leren de genomineerden het idee om te zetten in een praktisch, uitvoerbaar en haalbaar plan, hoe je maatschappelijke meerwaarde creëert en tot duurzame resultaten komt. Op die manier heeft de genomineerde, of ze nou winnen of verliezen, altijd al baat bij deze vervolgstap!

 

 

De genomineerden

  • Big Brothers Big Sisters Utrecht koppelt kwetsbare kinderen uit een gezin met een minimuminkomen aan een maatje. Samen gaan ze wat leuks ondernemen. In 2024 wil de organisatie focusgroepen gaan organiseren met de oudere deelnemers, om te kijken hoe de bestaande methodiek verbreed kan worden naar de doelgroep jongvolwassenen. Dit is een groep waar meer hulpvragen ontstaan en de organisatie graag op wilt inspelen.

  • Common Frames organiseert media- en filmprojecten met jonge nieuwkomers. Ze vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen, zich gezien en gehoord voelt. Samen met De Voorkamer en programmamaker / presentator Nathan de Vries willen ze in 2024 een groep jonge nieuwkomers begeleiden bij een audiovisueel co-creatieproces. Het thema hiervoor is ‘mijn toekomst in Utrecht’. Het project is een pilot met de potentie om te groeien.

  • Het Jo Visser Fonds wil een nieuwe aanpak introduceren voor de bestrijding van eenzaamheid, waarbij ze zich richten op het verbeteren van intergenerationele relaties. De aanpak bevindt zich in een verkennende fase, maar heeft potentie om de positie van kwetsbare groepen, met name (oudere) migranten in Utrecht, te verbeteren. Zij gaan samenwerken met kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing.
  • Limoenz brengt ideeën van vier professionals binnen de welzijnssector samen; gericht op inclusie, oprechte aandacht en het voorkomen van eenzaamheid. De ervaring van het werken met jongeren met een verstandelijk beperking en inclusie komt samen in dit projectidee. Het idee is gebaseerd op de overbelasting van de zorg en mantelzorg, waardoor het risico op vereenzaming groot is bij zowel jong als oud. Limoenz wil de kwaliteit van leven van jong en oud zo hoog mogelijk houden en wil daarvoor een pilot starten.

Vervolg

Uit de vier genomineerden kunnen maximaal drie prijswinnaars gekozen worden. Op 28 februari 2024 presenteren de organisaties de plannen tijdens een feestelijke prijsuitreiking. Er is € 35.000 aan prijzengeld te verdelen. We verheugen ons op de volgende ronde!