Skip Navigation Links

Genomineerden K.F. Hein Stipendium 2024

April 2024

De open oproep voor de zevende editie van het K.F. Hein Stipendium heeft 61 inzendingen opgeleverd. Beeldend kunstenaars en vormgevers van diverse disciplines uit de provincie Utrecht werden opgeroepen zich in te schrijven met een idee voor een onderzoeksvoorstel. 

De jury was positief over het aantal inzenders dat kritisch nadacht over de manier van vertellen in het eigen werk. Dit jaar kwamen thema’s als het collectieve, de geestelijke wereld en duurzaamheid in een aantal inzendingen terug, waarin goed te zien is hoe sommige kunstenaars zich ook met maatschappelijke thema’s bezighouden.

De jury heeft bij de beoordeling van de inzendingen zowel naar het oeuvre van de kunstenaars als naar het plan gekeken. Daarbij is ook goed gekeken naar de noodzaak van het onderzoek, die thematisch, inhoudelijk of artistiek kon zijn en op welk moment in de loopbaan van de kunstenaar dit gevraagd werd. Dit heeft tot een gevarieerde lijst van vijf kunstenaars/vormgevers geleid.

Genomineerd

Vijf kunstenaars zijn genomineerd voor het stipendium. Hieronder de motivatie van de jury:

 

 • Bas Oussoren
  Een verrassend en heel interessant onderzoeksidee waarin de volle breedte van het ambacht onderzocht zal worden, niet slechts één materiaal of techniek. Het ambacht is een onderwerp dat heel actueel is, maar waarin Oussoren een stap verder gaat dan alleen allerlei aspecten van een ambacht onderzoeken. De jury ziet duidelijk de urgentie van dit onderzoek voor deze kunstenaar op dit punt in zijn carrière.

 

 • Cecilia Rebergen
  De kunstenaar doet een sprankelend voorstel voor een waardevol (materiaal)onderzoek waarin duurzaamheid een belangrijk thema is. Het ‘professioneel speeltuinvandalisme’ biedt een kritische blik op afvalstromen, maar in een onconventionele vorm met humor. De kunstenaar gaat de (fysieke) worsteling met haar materiaal met veel energie aan. De jury verwacht dat dit tot een spannende en speelse tentoonstelling kan leiden, maar is ook benieuwd naar de verhalen die achter het werk liggen. 

 

 • Frances Rompas
  Het prikkelende werk van deze fotograaf en filmer raakt en spreekt de jury aan. Mogelijk mede door haar ontwikkeling als autodidact maker is haar manier van werken onconventioneel. De jury waardeert het urgente, poëtische voorstel dat vernieuwend is door de experimentele (non-lineaire) narratieve structuren. De jury is nieuwsgierig hoe zij dit onderzoeksidee uit kan werken in een voorstel met inhoudelijke onderzoeksvragen om het onderzoek meer focus te geven. 

 

 • Frank Koolen - We are art, aren't we!? (werktitel)
  De kunstenaar doet een aansprekend voorstel op een relevant punt in zijn carrière, waarin hij duidelijk een volgende stap kan doen. Het meegezonden werk toont een prikkelend portfolio in serieuze tijden en in het voorstel worden interessante vragen gesteld die nieuwsgierig maken. Zijn aanpak om met een collectief aan mensen te gaan werken is interessant, hoewel dat ook de vraag oproept naar zijn positie als kunstenaar in deze context. De jury is benieuwd of het zou lukken hierin stemmen aan bod te laten komen die nu nog weinig gehoord worden.

 

 • Heleen Mineur
  De kunstenaar zond een intrigerend plan in dat borrelt en onderzoekt wat onze huidige blik is op mentale gezondheid. Het prikkelende oeuvre bestaat uit verrassend en subtiel werk dat aandacht verdient. Het werk laat zich niet vangen in de gebruikelijke groeperingen van makers met verwante beeldtalen. De jury is benieuwd of zij bij verdere uitwerking kan komen tot een plan met meer focus in de onderzoeksvragen. 

Vervolg

De genomineerden zullen hun voorstel verder uitwerken en in september presenteren aan de jury. Op 7 oktober wordt de winnaar van het K.F. Hein Stipendium 2024 bekend gemaakt, waarna de kunstenaar een jaar de tijd heeft voor het onderzoek. In het najaar 2025 zal het werk getoond worden in het Utrecht Lokaal van het Centraal Museum.