Skip Navigation Links

KAG Zorg wint Stimuleringsprijs 2018

November 2018

November 2018

Op donderdag 22 november reikte het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden voor de tiende keer de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit. De hoofdprijs van € 10.000 ging naar KAG Zorg (King Arthur Groep) voor het project ‘Met dementie in beweging en erop uit’. Met de prijs kan het project het komende jaar gerealiseerd worden. De tweede prijs (€ 5.000) ging naar St. Pieters en Bloklands Gasthuis voor het project ‘Ontwikkeling en inrichting van het kalme hofje’. Resto VanHarte won voor het project ‘Heel Utrecht Kookt! Social Food Festival’ de derde prijs (€ 2.500).

vertegenwoordigers van KAG Zorg, St. Pieters en Bloklands Gasthuis en Resto VanHarte poseren met de prijzencheques

Eerste prijs: Met dementie in beweging en erop uit

KAG Zorg zet zich in voor mensen met dementie. Dit doet ze onder andere door een laagdrempelige ontmoetingsplaats aan te bieden in Utrecht Zuilen. Dit jaar startte de organisatie daar met een specifiek programma voor mensen met dementie op jongere leeftijd. Het programma zet enerzijds in op sport en spel en anderzijds op uitstapjes buiten de deur. De doelgroep raakt steeds meer in een isolement en vereenzaamt. Door te sporten en te bewegen krijgen de mensen weer meer contact met hun lichaam en de omgeving om zich heen. Ze krijgen meer energie, maken meer contact en oude interesses komen weer boven, wat heeft geleid tot de behoefte aan uitstapjes naar musea, de botanische tuin of gewoon een wandeling in de natuur. Het eerste deel van het programma heeft dit uitgewezen en KAG Zorg breidt dit dan ook graag uit naar al haar ontmoetingscentra.
De kracht van het project zit in de eenvoud, vindt de jury. Het project is een mooi voorbeeld van ‘gewoon’ doen, vanuit bevlogenheid en een warm hart voor de doelgroep. De eerste stappen waren veelbelovend en de jury juicht het van harte toe dat het project wordt voortgezet en uitgebreid.  

Tweede prijs: Ontwikkeling en inrichting van het kalme hofje

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt op twee locaties in Amersfoort een woonomgeving voor mensen met dementie en voor mensen die vanwege een lichamelijke aandoening langdurige verpleging en verzorging nodig hebben. Men wil van de tuin op locatie Wervershof een belevingstuin maken. De tuin is voor de bewoners een van de belangrijkste plekken binnen de leefomgeving. De bewoners van Wervershof zijn niet altijd meer in staat om een begraafplaats te bezoeken of zich even terug te trekken in de natuur. Beweging, zintuiglijke prikkels, groen en frisse buitenlucht hebben een helende en activerende werking voor iedereen, maar zeker ook voor de doelgroep van de zorgorganisatie. De belevingstuin nodigt uit om een kopje koffie te drinken, te wandelen, bloemen te plukken, van kunst en dieren te genieten en groenten te kweken. Het kalme hofje vormt hierin een rustpunt, voor als je even alleen wilt zijn, om na te denken of om te denken aan een dierbare.
De jury vindt het project een mooi voorbeeld van een concreet plan dat voorziet in de behoefte van ouderen. Het is echt een toevoeging, waarbij goed is geluisterd naar de behoeften van de bewoners. De jury heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het kalme hofje een bijzondere plek wordt die jarenlang door bewoners en bezoekers van de Wervershof gebruikt zal worden en ziet uit naar het resultaat.

Derde prijs: Heel Utrecht Kookt! Social Food Festival

Resto VanHarte wil eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht brengen en bestrijden en doet dit door mensen te verbinden door samen te koken en te eten. Het project ‘Heel Utrecht Kookt!’ maakt foodfestivals toegankelijk voor mensen met een smalle beurs. Resto VanHarte speelt hiermee in op een actueel en hip event dat een breed publiek aanspreekt, maar maakt dit betaalbaarder en laagdrempeliger doordat sociale eetinitiatieven uit de wijk gerechten voor een schappelijke prijs aanbieden. Tevens biedt het de lokale eetinitiatieven en koks een podium. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
De jury vindt het mooi dat Resto VanHarte na jarenlange ervaring met sociale eetprojecten de eigen kennis en expertise deelt om andere eetinitiatieven verder te helpen. Het project draagt bij aan een inclusieve samenleving. Ontmoeting en verbinding staan centraal. Het is een mooie samenwerking van verschillende lokale initiatieven en organisaties. De jury hoopt dat deze lijn ook wordt voortgezet in de keuze van de muzikale en culturele invulling van het festival en ziet uit naar het evenement in 2019.

In september riep het fonds maatschappelijke organisaties op hun plan in te dienen voor een bijzonder project dat in één kalenderjaar kan worden uitgevoerd. Dit leverde 13 unieke en creatieve inzendingen op. De projecten waren zeer divers en boden oplossingen voor verschillende maatschappelijke problemen en doelgroepen. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje, die zich op bijzondere wijze onderscheiden in de zorg voor hun cliënten.

Fotografie: Anna van Kooij

vertegenwoordigers van St. Pieters en Bloklands Gasthuis richten een tafel in om een indruk te geven van het kalme hofje

juryvoorzitter Pieter Hooijmeijer spreekt de gasten toe in de bibliotheek

Vertegenwoordiger van Resto VanHarte presenteert de inzending in de bibliotheek

medewerkers van Reinaerde achter de bar met een schaal met hapjes

gasten praten na tijdens de borrel

gasten praten na tijdens de borrel