Skip Navigation Links

K.F. Hein Fonds en Filmtheater ’t Hoogt trekken samen op

Januari 2018

Op 12 januari is de samenwerking tussen het K.F. Hein Fonds en Filmtheater ’t Hoogt bekrachtigd. Beide organisaties zien graag dat mensen de regio Utrecht mooier en sterker maken en vinden het van belang dat inwoners de kans krijgen om verder te groeien. ’t Hoogt draagt daar aan bij: mensen ontwikkelen zich door het zien van unieke films en door te leren hoe ze films kunnen interpreteren of zelf kunnen maken. ’t Hoogt gaat veranderen: op een nieuwe locatie wordt het een Podium voor Film en Beeldcultuur. Deze transitie is voor het K.F. Hein Fonds reden om ’t Hoogt gerichte steun te geven die bestaat uit meer dan alleen geld.

Nieuw Podium voor Film en Beeldcultuur

Filmtheater ’t Hoogt is het eerste filmtheater van Nederland en bestaat 45 jaar. Het theater wil zich op een nieuwe locatie ontwikkelen tot het Podium voor Film en Beeldcultuur in Utrecht. “Wij gaan de makers van de stad een plek bieden om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren, aan producties te werken en die ook bij ons te vertonen”, vertelt Rianne Brouwers, directeur van Filmtheater ’t Hoogt. “Wij zijn onderdeel van de stad, werken voor de stad en doen dat ook graag samen met de stad. Daarom gaan we ook de samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties en de creatieve industrie verder uitbouwen.” Voor deze plannen is een nieuwe locatie nodig, die is op dit moment nog niet bekend, ’t Hoogt hoopt in 2019 op een nieuwe plek te kunnen openen.

Deze transitie is voor het K.F. Hein Fonds aanleiding om ’t Hoogt de komende jaren intensief te steunen. Bijvoorbeeld door te helpen partners te vinden voor het Podium voor Film en Beeldcultuur, door het ondersteunen van onderzoek naar de behoefte van jonge makers en door het stimuleren van ’t Hoogt als ondernemende organisatie. Het K.F. Hein Fonds gelooft dat het Podium voor Film en Beeldcultuur een belangrijke toevoeging is voor het aanbod in de regio Utrecht en in Nederland. Directeur Quinten Peelen van het K.F. Hein Fonds: “We voorzien dat Filmtheater ’t Hoogt – met nu al 45 jaar ervaring – dit podium tot stand kan brengen met partners in de stad en daarbuiten. Het nieuwe podium heeft potentie om een plek te worden die de regio niet kan missen. Een plek voor publiek en voor makers, of die nu als professional actief zijn of als amateur.”

Rianne Brouwers en Quinten Peelen poseren met bloemen in het café 't Hoogt

Utrechtse makers

De partijen verkennen stapsgewijs welke projecten en processen toegevoegde waarde hebben. Het is een open samenwerking die zich richt op onderwerpen die voor beide belangrijk zijn. De steun van het K.F. Hein Fonds bestaat nadrukkelijk uit meer dan alleen geld. Als eerste is gekozen voor het thema cultureel ondernemerschap met onderwerpen als publiek, marketing en financiering. In de loop van 2018 zal ook worden samengewerkt op het thema Utrechtse makers – een onderwerp dat het K.F. Hein Fonds na aan het hart ligt en voor Filmtheater ’t Hoogt grotendeels nieuw terrein is.

Fotografie: Aafke Holwerda