Skip Navigation Links

Waarom lenen een goed plan is

April 2018

Artur Dijkstra vroeg een lening aan om zijn beroepspraktijk uit te breiden. Met meer werkruimte op een nieuwe locatie kan hij meer muziekstudenten begeleiden en laten begeleiden. Artur heeft zelf het conservatorium afgerond en is vrij snel daarna gestart met de muziekschool. Tijdens en na afloop van zijn afstuderen als musicus was hij al zeer actief als uitvoerend en docerend muzikant. Hij heeft een sterke visie op het gebied van lesgeven, die door veel collega muzikanten werd ondersteund. Zijn zoektocht naar een eigen repetitieruimte voor zijn bands bracht hem op het idee om een volwaardige muziekschool op te richten, waarin deze visie centraal staat. Dit filmpje werd gemaakt door Cultuur+Ondernemen. Meer informatie over lenen op de website van de Utrechtse Cultuurlening.